Registration

Här kan du registrera dig som kund om du är privatperson och bor i Kungsbacka Kommun.
Företag, föreningar och externa kunder (ej boende i Kungsbacka kommun) kan mejla kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se för att få inloggningsuppgifter.
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna slutföra din bokning, sända faktura (om så behövs) samt för att kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar. Vi kan också komma att behöva sända information till dig. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna om mig behandlas i enlighet med det ovanstående. Read more